Nguyên Tắc Chung

Nguyên tắc chung áp dụng cho Ban quản trị website Himistore.vn và thành viên đăng ký sử dụng, tham gia các chương trình khuyến mại được tổ chức thực hiện trên website www.himistore.vn.  

Website www.himistore.vn  do Công Ty TNHH Thời Trang Himistore là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các chương trình khuyến mại cho các sản phẩm. Thành viên tham gia giao dịch website babyhop là cá nhân có nhu cầu mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên website. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản trị website Himistore.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ.

Khi bạn đăng ký là thành viên của Himistore.vn, Thành viên hiểu rằng:

-  Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

-  Thành viên có thể mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết đã công bố trên web.

-  Thành viên có thể mua hàng trên trang web để sử dụng cho chính bạn, hoặc làm một món quà cho người khác.

-   Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát việc sử dụng các tài khoản của mình, Thành viên hiểu và đồng ý rằng Thành viên chịu trách nhiệm mọi thông tin cá nhân có liên quan kể cả việc sử dụng tài khoản của mình, và Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ ai được Thành viên cho phép truy cập vào nó.

-  Thành viên đại diện cho rằng bạn có quyền cung cấp bất kỳ và tất cả các thông tin Thành viên gửi đến trang web, thông tin đó chỉ là về bản thân, và rằng tất cả các thông tin như vậy là chính xác, đúng sự thật, và đầy đủ.

Nguyên tắc chung này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia website www.himistore.vn.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung đã được quy định